خانه » فروشگاه » اسپری سالوزیکس

نمایش یک نتیجه

اسپری سالوزیکس ۲۵ میکرو گرم بر دوز SALOZIX 25MCG/DOSE INHALER

موارد مصرف

سالمترول یک سمپاتومیمتیک با اثر مستقیم است که فعالیت تحریکی بتا-آدرنوسپتور و فعالیت انتخابی نسبت به گیرنده های بتا-2 دارد (یک آگونسیت بتا2می باشد).