خانه » فروشگاه » اکتوستاتین

نمایش یک نتیجه

آمپول اکتوستاتین ۰.۰۵ میلی گرم/۱ میلی لیتر OCTOSTATIN 0.05MG/1ML AMP

موارد مصرف

اوکترئوتاید در درمان تومورهای کارسینوئید، ترشح کننده گلوکاگن، ترشح کننده Vasoactive ) VIP(Intetinal peptide و اکرومگالی مصرف می شود.