خانه » فروشگاه » جنتامایسین

نمایش یک نتیجه

آمپول جنتامایسین دی پی ۸۰میلی گرم/۲میلی لیتر GENTAMICIN DP 80MG/2ML AMP

موارد مصرف

جنتامایسین در درمان عفونت های جدی مانند سپتی سمی و سپسیس نوزادان، مننژیت وسایر عفونت های CNS، عفونت مجاری صفراوی، پیلونفریت حاد یا التهاب عفونی حاد پروستات وهمراه با یک پنی سیلین در درمان اندوکاردیت ناشی از اترپتوکوکوس ویریدانس یا استرپتوکوکوس فکالیس، پنومونی در بیماران بستری ومننژیت لیتر یابی مصرف می شود.