خانه » فروشگاه » رز بنگال-محلول آزمایشگاهی-معرف آزمایشگاهی

نمایش یک نتیجه

ROSE BENGAl

کیت رزبنگال مانند کیت ویدال برای تشخیص بروسلوز یا تب مالت است. تست رزبنگال، مخصوصا در مناطق محروم دنیا که امکان انجام تست رایت وجود ندارد برای غربالگری استفاده می شده است.