خانه » فروشگاه » سرترالین

نمایش یک نتیجه

سرترالین Sertraline

سرترالین چیست؟

سلول های مغزی که نورون نامیده می شوند،مواد شیمیایی مختلفی را جهت ارتباط با سایر نورون ها ترشح می کنند.این یعنی یک سری تکانه الکتریکی بین نورون ها مسئول کارکرد های بخش های مختلف مغز می باشند.