خانه » فروشگاه » صادرات اقلام و تجهیزات آزمایشگاهی_کیت بیوشیمی

نمایش یک نتیجه

Oxidase

اکسیداز آنزیمی است که در یک واکنش کاهش اکسیداسیون نقش دارد.