خانه » فروشگاه » صادرات کیت آزمایشگاهی_کیت های بیوشیمی

نمایش یک نتیجه

SGOT

آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) که گلوتامات اگزالوستات ترانس آمیناز(GOT) نیز نامیده می‌شود ، از گروه ترانس آمینازها می‌باشد