خانه » فروشگاه » ظروف آزمایشگاهی_میکروتیوپ

نمایش یک نتیجه

میکروتیوب

میکروتیوب لوله مصرفی برای استفاده روزانه در آزمایشگاه های بیوتکنولوژی, آزمایشگاه های تحقیقاتی و صنعتی و کاربردهای بالینی، برای نگه داری مقادیر کم نمونه های جامد و یا مایع است.