خانه » فروشگاه » قرص آهسته رهش

نمایش دادن همه 3 نتیجه

قرص آهسته رهش تداسپت ۱۹۰ میلی گرم TEDACEPT ER 190 MG Tablet

موارد مصرف

متوپرولول در درمان آنژين صدري مزمن،كنترل زيادي خون(به تنهايي يا همراه با ساير داروهاي كاهنده فشار خون) وپيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد مصرف مي‌شود.

قرص آهسته رهش تداسپت ۲۳.۵ میلی گرم TEDACEPT ER 23.5 MG Tablet

موارد مصرف

متوپرولول در درمان آنژين صدري مزمن،كنترل زيادي خون(به تنهايي يا همراه با ساير داروهاي كاهنده فشار خون) وپيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد مصرف مي‌شود.

قرص آهسته رهش تداسپت ۹۵ میلی گرم TEDACEPT ER 95 MG Tablet

موارد مصرف

متوپرولول در درمان آنژين صدري مزمن،كنترل زيادي خون(به تنهايي يا همراه با ساير داروهاي كاهنده فشار خون) وپيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد مصرف مي‌شود.