خانه » فروشگاه » قرص بوسپیراکس

نمایش دادن همه 2 نتیجه

قرص بوسپیراکس ۱۰ میلی گرم BUSPIRAX 10MG TAB

موارد مصرف

در کنترل کوتاه مدت اختلالات اضطرابی دوز شروع اولیه 5 میلی گرم دو تا سه بار در روز است. افزایش دوز به میزان 5 میلی گرم هر دو سه روز یکبار در صورت نیاز انجام می شود. حداکثر دوز توصیه شده روزانه 60-45 میلی گرم در دوزهای منقسم است.

قرص بوسپیراکس ۵ میلی گرم BUSPIRAX 5MG TAB

موارد مصرف

در کنترل کوتاه مدت اختلالات اضطرابی دوز شروع اولیه 5 میلی گرم دو تا سه بار در روز است. افزایش دوز به میزان 5 میلی گرم هر دو سه روز یکبار در صورت نیاز انجام می شود. حداکثر دوز توصیه شده روزانه 60-45 میلی گرم در دوزهای منقسم است.