خانه » فروشگاه » لیناگلیپتین

نمایش یک نتیجه

لیناگلیپتین Linagliptin

موارد مصرف لیناگلیپتین

‎لیناگلیپتین یک داروی مهار کننده ی آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز DPP-4 می باشد که جهت درمان دیابت نوع دو تجویز می شود.