خانه » فروشگاه » مروپنم

نمایش یک نتیجه

مروپنم Meropenem Imipenem

موارد مصرف مروپنم

آنتی بیوتیک (مشتق کارباپنم). آپاندیسیت یا پریتونیت عارضه دار ناشی از گونه های اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا، باکتروئید فراژیلیس، باکتروئید تتیوتامیکرون، پپتواسترپتوکوکوس، و نیز مننژیت باکتریال ناشی از استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آنفلوآنزا، نایسریا مننژیتیس