خانه » فروشگاه » میکروبشناسی_ کیت های آزمایشگاهی_صادرات ملزومات آزمایشگاهی

نمایش یک نتیجه

محیط کشت خون بزرگسال و کودکان

محیط کشت خون جهت شناسایی ارگانیسم های ایجاد کننده ی عفونت خون (سپتی سمی) استفاده می شود. در آزمایشگاه میکروب شناسی از کشت خون برای جداسازی باکتری یا قارچ از خون کامل (تست B/C) استفاده می شود. همچنین این آزمایش برای افتراق باکتریمی موقت از دائم به کار می رود.