خانه » فروشگاه » هپارین سدیم

نمایش یک نتیجه

آمپول هپارین سدیم ۵۰۰۰واحد/میلی لیتر HEPARIN SODIUM CHEMIE DAROU 5000U/1ML AMP

موارد مصرف

هپارین در پیشگیری و درمان ترومبوز وردهای عمقی و ترومبوآمبولی ریوی، جلوگیری از انعقاد خون در گردش خون خارج بدن طی جراحی قلب و روش‌های دیالیز، به عنوان داروی کمکی در درمان آمبولی شریانی محیطی و کاهش خطر بروز ترومبوز مغزی و مرگ در بیمارانی که دچار حمله پیشرونده شدید و ناگهانی می‌شوند، مصرف می‌شود.