خانه » فروشگاه » وسایل آزمایشگاهی،سر سمپلر بدون فیلتر،

نمایش یک نتیجه

سرسمپلر بدون فیلتر

سر سمپلر یا همان نوک سمپلر قطعه ای پلیمری  است که به شفت متصل میشود و نمونه مایع به درون آن کشیده شده و از آن تخلیه میگردد.