خانه » فروشگاه » ویال تیکوپلانین

نمایش یک نتیجه

ویال تیکوپلانین جابر ۲۰۰ میلی گرم TEICOPLANIN JABER 200MG VIAL

موارد مصرف

آنتی بیوتیک (گلیکوپپتید). الف- به عنوان آلترناتیو وانکومایسین در عفونت های جدی ناشی از باکتری های گرم مثبت که به دیگر داروها پاسخ نمی دهند.

ب- به عنوان آلترناتیو وانکومایسین یا مترونیدارول در کولیت همراه با مصرف آنتی بیوتیک.