خانه » فروشگاه » پلیت_میکروبشناسی_صادرات_اقلام آزمایشگاهی

نمایش یک نتیجه

پلیت آزمایشگاهی

پلیت آزمایشگاهی یکی از ظروف آزمایشگاه است که جهت ذخیره و نگهداری مواد، کشت سلولی  می باشد و  ابعاد  6_8_10_12_15_20 دارد.