خانه » فروشگاه » پن استرپ- محلول آزمایشگاهی -معرف آزمایشگاه

نمایش یک نتیجه

PEN STREP

از آنتی بیوتیک های پنی سیلین و استرپتومایسین به دلیل عملکرد ترکیبی موثر آنها در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی در کشت سلول استفاده می شود.