خانه » فروشگاه » گاز استریل - مصرفی آزمایشگاهی_

نمایش یک نتیجه

گاز استریل

یکی از موارد ضروری در پانسمان ها در نواحی مختلف بدن چه در احشای درونی یا اندام بیرونی گازهای پانسمان می باشند که بنا به محل استفاده؛ دارای سایز ، شکل و انوع متفاوتی هستند. گازها پانسمان در دسته بندی اولیه شامل :
  • گازهای استریل
  • گاز های غیر استریل
می باشند که در هر حال نوع غیر استریل آن هم برای بکار برده شدن در پانسمان ها می بایستی استریل گردند