خانه » فروشگاه » CASPIRAMER

نمایش یک نتیجه

آمپول کاسپیرامر ۲۰ میلی گرم/۱ میلی لیتر CASPIRAMER 20 MG/1 ML AMP

موارد مصرف

توجه: اطلاعات ذیل توسط بخش علمی شرکت سیناژن تهیه شده است

تنظیم کننده سیستم ایمنی، عامل درمانی مالتیپل اسکلروزیس(MS)

سینومر در درمان MS عود کننده اســتفاده مي شــود. مشخص شده اســت که اين دارو تعداد و شــدت حمله ها را کاهش مي دهد و روند ناتوانی را کند می کند