خانه » فروشگاه » Ziehl Nelson- رنگ آزمایشگاهی- محلول آزمایشگاهی

نمایش یک نتیجه

Ziehl Nelson

  مایکوباکتریوم‌ها [۱] باکتری‌های هوادوست و باسیلی شکل هستند که به‌راحتی رنگ نمی‌گیرند اما زمانیکه رنگ گرفتند در برابر از دست دادن رنگ خود به‌وسیله اسید یا الکل مقاومت می‌کنند، بنابراین باسیل‌های مقاوم به اسید یا اسیدفست نامیده می‌شوند. روش رنگ‌آمیزی زیل نلسون [۲] تکنیکی است که جهت رنگ آمیزی گونه‌های مایکوباکتریوم از جمله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس [۳]، مایکوباکتریوم اولسرانس [۴] و مایکوباکتریوم لپره [۵] استفاده می‌شود.