نمایش دادن همه 10 نتیجه

Primer

پرایمر رندم هگزامر ( Random hexamer)، پرایمر الیگو دی تی ( Oligo dT) و پرایمر های اختصاصی. در کیت سنتز

کیت مولکولی COVID-19

ن کیت برای تشخیص ویروس SARS-CoV-2 با استفاده از روش Real-time PCR بصورت تک مرحله ای طراحی شده است