ووکامرس

دسته بندی محصولات

دسته ای را که می خواهید تبلیغ کنید انتخاب کنید

Albumin

آلبومین عمدتاً توسط کبد ساخته می‌شود ۵۰الی ۶۰ درصد از کل پروتئینهای سرم را تشکیل می‌دهد.

ALP

به گروهی از فسفاتازها اطلاق می‌شود که حداکثر فعالیت خود را در(ph)  قلیایی نشان می‌دهد و انتشار وسیعی در کبد، استئوبلاست، اپیلیوم روده، کلیه و جفت دارد.

Anti Human

آنتی ژن های سطح گلبول های قرمز طبیعی انسان می توانند در حضور آنتی بادی های ضد خود حساس شوند

Catalase

کاتالاز یکی از آزمایشاتی است که جهت تشخیص گونه های باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرد. باکتری هایی که