خانه » Магазин

Отображение 1–12 из 334

ACETAGEL мягкие капсулы 500 мг ACETAGEL 500MG CAP (SOFT GEL)

Показания

Ацетаминофен используется для облегчения боли от легкой до умеренной и в качестве жаропонижающего средства.

Albumin

آلبومین عمدتاً توسط کبد ساخته می‌شود 50الی 60 درصد از کل پروتئینهای سرم را تشکیل می‌دهد.

ALP

به گروهی از فسفاتازها اطلاق می‌شود که حداکثر فعالیت خود را در(ph)  قلیایی نشان می‌دهد و انتشار وسیعی در کبد، استئوبلاست، اپیلیوم روده، کلیه و جفت دارد.

AMLOTED 5 мг таблетки AMLOTED 5MG TAB

Показания

Амлодипин назначают при гипертонии и стенокардии.

Anti Human

آنتی ژن های سطح گلبول های قرمز طبیعی انسان می توانند در حضور آنتی بادی های ضد خود حساس شوند

ARIPIFY 10 мг таблетки ARIPIFY 10 MG TAB

Показания

Антипсихоз (антагонист рецептора 5HT2A, частичный агонист рецептора 5HT1A, D2). Он используется для лечения шизофрении и острых панических атак, связанных с биполярным расстройством.

ARIPIFY 15 мг таблетки ARIPIFY 15MG TAB

Показания

Антипсихоз (антагонист рецептора 5HT2A, частичный агонист рецептора 5HT1A, D2). Он используется для лечения шизофрении и острых панических атак, связанных с биполярным расстройством.

Capsules B complex Dana 60 pcs

Dana Complex B Capsule используется всеми людьми для лечения и предотвращения дефицита всех витаминов группы B.