رژیم‌ غذایی گیاه‌خواری چه تاثیری بر عملکرد بدن‌سازان دارد؟

رژیم‌ غذایی گیاه‌خواری چه تاثیری بر عملکرد بدن‌سازان دارد؟

نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بدن‌سازان همه‌چیزخوار در دوره حجم‌گیری و کات، پروتئین مورد نیاز بدن خود را تامین می‌کنند درحالی‌که گیاه‌خواران، تنها در مرحله حجم‌گیری به سطح پروتئین توصیه شده دست می‌یابند.

ادامه مطالعه