میزان ورزش به قبل از همه‌گیری کرونا بازگشته است؟

سینامد، گروهی از محققان به منظور بررسی میزان ورزش پس از دو سال از شروع پاندمی کرونا، مطالعه جدیدی انجام دادند. آن‌ها برای نیل بدین هدف، داده‌هایی که شامل بیش از ۱۴۰ میلیون اندازه‌گیری روزانه گام‌شمار که توسط بیش از ۱.۲۵ میلیون کاربر از بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه آن‌ها ارائه شده است را مورد ارزیابی قرار دادند.

تیم تحقیقاتی به تعداد ۵۳۲۳ قدم در روز در طول سال ۲۰۱۹ پی بردند، میانگین تعداد گام‌ها از نوامبر ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ برای همه قاره‌ها در مقایسه با دوره زمانی ۹۰ روزه در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ کمتر بود. در همین دوره زمانی مشابه نوامبر تا فوریه برای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نیز برای همه قاره‌ها در مقایسه با دوره پیش از همه‌گیری پایین‌تر بود.

نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد تعداد گام‌ها در اوایل پاندمی در مقایسه با میزان قبل از پاندمی به طور مشخصی کمتر بود و در طول دو سال اول این بحران جهانی، پایین‌تر باقی ماند، اما نتایج حاکی از بازگشت تدریجی به سطح فعالیت بدنی قبل از پاندمی در سراسر جهان بود.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *