چه ارتباطی بین مصرف مواد مغذی و زمان خواب وجود دارد؟

چه ارتباطی بین مصرف مواد مغذی و زمان خواب وجود دارد؟

نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد افرادی که کربوهیدرات و ویتامین‌های B12 و C بیشتری مصرف می‌کنند، تمایل دارند زودتر بخوابند و زودتر از دیگران نیز بیدار شوند.

ادامه مطالعه